นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ
 
ทางเรามีนโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อเพื่อให้ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

เงื่อนไขการยกเลิก
 
ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนสินค้าถูกจัดส่งหรือประมวลผลการจัดส่ง หากสินค้าถูกจัดส่งแล้ว ทางเราไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้
โดยกรุณาตรวจสอบสถานะการจัดส่งของสินค้าก่อนทำการยกเลิกการสั่งซื้อเพื่อความถูกต้องและเพื่อป้องกันความไม่สะดวกในการทำรายการ

วิธีการยกเลิก

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้โดยการติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา
กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิกเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

นโยบายคืนเงิน

หากการยกเลิกการสั่งซื้อสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าตามวิธีการชำระเงินเดิมที่ใช้ในการสั่งซื้อ
โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้ในการคืนเงินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินและเงื่อนไขของผู้ให้บริการการเงิน

หากไม่มีเงื่อนไขเฉพาะในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น นั่นหมายความว่าทางเราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี
และอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดของการให้บริการของเรา คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดทราบว่านโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อนี้อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นระยะ
ดังนั้น ขอให้ลูกค้าตรวจสอบนโยบายนี้อย่างเป็นประจำเพื่อทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
 
Cancellation Policy
 
We have a cancellation policy in place to allow customers to cancel their orders.
The conditions for cancellation are as follows:

1. Cancellation Conditions: Customers can cancel their orders before the products are shipped or the processing of the shipment has begun.
Once the products have been shipped, we cannot cancel the order. Please check the delivery status of your products before initiating a cancellation to ensure accuracy and prevent any inconvenience in the process.

2. Cancellation Method: Customers can cancel their orders by contacting our customer service team through the channels specified on our website or application. Please provide accurate and complete information regarding the order you wish to cancel for swift processing.

3. Refund Policy: Upon successful cancellation of an order according to the specified conditions, we will proceed with the refund using the original payment method used for the purchase. Please note that the time taken for the refund to reflect may vary depending on the payment method and the terms of the financial service provider. Click to read full details

If there are no specific conditions mentioned for canceling an order as stated above, it means that we reserve the right to cancel the order in all cases. There may be additional terms and conditions specified in our service terms and conditions.

Please note that this cancellation policy may be subject to changes or updates over time. Therefore, we kindly request customers to review this policy periodically to stay informed about the most up-to-date information.
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy